Diagnoza depresji jest wbrew pozorom łatwa, chociaż ze względu na wielopostaciowość choroby, nie ma żadnego jednego testu, który stwierdzałby obecność depresji. Jednym ze źródeł pomocnym w rozpoznawaniu depresji jest czwarte wydanie Podręcznika diagnostyki i statystyki zaburzeń psychicznych (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition), w piśmiennictwie medycznym określane skrótowo jako DSM-IV. Wg DSM-IV do rozpoznania epizodu dużej depresji niezbędny jest co najmniej dwutygodniowy okres obniżonego nastroju lub też utraty zainteresowania wszystkimi niemal czynnościami i płynącym z nich przyjemnościom. Dodatkowo, w tym samym czasie, musi wystąpić pięć lub więcej spośród wymienionych niżej objawów:

 • depresyjny nastrój przez większość część dnia
 • zmniejszenie zainteresowań i zdolności do przeżywania przyjemności
 • wyraźny wzrost lub spadek wagi
 • bezsenność albo nadmierna senność
 • pogorszenie panowania nad ruchami ciała
 • wrażenie zmęczenia
 • poczucie własnej bezwartościowości i winy
 • spadek sprawności myślenia i koncentracji
 • powracające myśli o śmierci i samobójstwie

Są to symptomy dużej depresji chociaż granica pomiędzy depresją dużą (endogenną) a przewlekłą depresją nerwicową (obecnie klasyfikowaną jako dystymia) jest często nieostra. Warunkiem rozpoznania dystymii (wg DSM-IV) jest depresyjny nastrój utrzymujący się przez większą część dni w ciągu co najmniej dwóch tygodni. Dodatkowo muszą wystąpić nie mniej niż dwa z następujących objawów:

 • spadek lub wzmożoność apetytu
 • nadmierna senność lub bezsenność
 • poczucie zmęczenia lub braku energii
 • obniżone poczucie własnej wartości
 • trudności ze skupieniem uwagi albo podejmowaniem decyzji
 • poczucie beznadziejności

Powyżej przedstawiliśmy dwa podstawowe rozpoznania depresji (depresję ciężką i dystymię), choć trzeba zdawać sobie sprawę, że typów choroby jest jeszcze kilka (więcej w dziale: Rodzej depresji), a sam podział i kryteria diagnostyczne niejasne. W Polsce DSM-IV jest pomocniczy, a od 1998 roku obowiązuje klasyfikacja ICD-10 czyli 10. Rewizja Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób Światowej Organizacji Zdrowia (International Classification od Diseases). W ICD-10 w ogóle nie ma nazwy "duża depresja"! są natomiast "zaburzenia depresyjne" (depresive disorder) oraz "nawracające zaburzenia depresyjne (recurrent depresive disorder). (tabela ICD-10 w dziale: Klasyfikacja ICD-10).

Jeśli masz pytanie, wątpliwości, jeśli Ty lub bliska Ci osoba miała kontakt z depresją, podziel się z nami swoją opinią, doświadczeniem lub wiedzą. Dziękujemy!


Musisz mieć włączone javascript, aby wyświetlać komentarze.